Święto HUB | Die Feier der Haffuferbahn

   frombork

11 września 1899 roku w całym regionie nad Zalewem, od Elbląga do Braniewa, panował świąteczny nastrój. Dworce, budynki miejskie, domy i cegielnie były udekorowane flagami i chorągiewkami, a między nimi rozciągały się girlandy z zieleni. Orkiestry grały, a kobiety sypały z balkonów kwiaty. Świętowano otwarcie Kolei Nadzalewowej.

[Die deutsche Version befindet sich darunter ↓]

Cztery miesiące po uruchomieniu ruchu osobowego na Kolei Nadzalewowej urzędnicy zezwolili na prowadzenie ruchu towarowego. 7 września oficjalnie ruszyły pociągi towarowe, otwarto też miejski odcinek kolei w Elblągu. Z tej okazji cztery dni później urządzono uroczystości, podczas których fetowano sukces spółki Haffuferbahn A.G.

Na uroczystość zaproszono przedstawicieli lokalnych władz, wysokich urzędników oraz zarząd HUB. Część gości odwołała jednak w ostatniej chwili swój udział ze względu na pogrzeb żony jednego z urzędników kolejowych z Królewca, który odbywał się w tym samym dniu. Ostatecznie grono świętujących ograniczyło się do nieco ponad stu osób.

gustav_von_gossler

Gustav von Gossler

Wśród uczestników nie zabrakło jednak najważniejszych osobistości, które przez lata odpowiedzialne były za stronę administracyjną i finansową projektu. Obecni byli między innymi Oberpräsident prowincji Prusy Zachodnie Gustav von Gossler i Oberpräsident prowincji Prusy Wschodnie Wilhelm von Bismarck, od których zależało wydanie pozwolenia na budowę. Przybyli też burmistrzowie z Tolkmicka i Fromborka, urzędnicy powiatowi, kanonicy fromborscy oraz reprezentacja spółki Lenz, która kierowała budową kolei. Wschodnioniemiecką Spółkę Kolejową*, do której należała HUB, reprezentowali: dyrektor Mohr, radca budowlany Klinke oraz mistrzowie budowlani Lucht i Baum. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Kolei Nadzalewowej, Ernst Hantel z Fromborka.

graf_wilhelm_von_bismarck

Wilhelm von Bismarck

Uroczystości rozpoczęły się w Braniewie o godzinie 11. Nie miały jednak stacjonarnego charakteru. Jako że świętowano uruchomienie linii kolejowej, goście zostali zaproszeni do udziału w specjalnym kursie. O 11.15 odświętnie przystrojony pociąg zabrał uczestników do Fromborka. Na tamtejszym dworcu, przy akompaniamencie braniewskiej orkiestry przybyłym podano śniadanie. Posiłek złożony m. in. z homarów i kuropatw urozmaicano przemowami i toastami, podczas których nie zabrakło przedniego, mozelskiego wina.

O 13 goście ruszyli w dalszą podróż. Kolejnym przystankiem było Tolkmicko, skąd wysłano telegram z pozdrowieniami do byłego właściciela Kadyn, Artura Birknera. W Kadynach podobny zaadresowano do cesarza Wilhelma.

Wasza Wysokość, najwyższy protektorze wszystkich krajowych dróg, przy okazji dzisiejszego, odbywającego się w obecności panów oberprezydentów Prus Zachodnich i Wschodnich, świątecznego otwarcia Kolei Nadzalewowej oraz przejazdu przez perłę krajobrazu nadzalewowego, wspaniałą własność Waszej Wysokości – Kadyny – składamy wyrazy niezmiennej wierności i oddania. W imieniu uczestników uroczystości: Spółka Haffuferbahn. Hantel, Frombork.

Następnie pociąg dotarł do przystanku Englisch Brunnen. Tam dyrektor browaru powitał wszystkich szklanką swojego najlepszego, jęczmiennego piwa, co zostało przyjęte z nieukrywaną radością.

O godzinie 15 świętujący dotarli do dworca przy Exerzierplatz, gdzie powitała ich orkiestra wojskowa i delegacja pracowników firmy Lenz. Z okazji uroczystości wyjątkowo pozwolono na przejazd pociągu przez miasto do dworca głównego.

Tam goście przesiedli się do tramwaju, który zabrał ich z powrotem do miasta. Na zakończenie wszyscy wzięli udział w pożegnalnej kolacji w restauracji Kasino. Tam nie zabrakło toastów na cześć cesarza oraz za pomyślność przedsięwzięcia.

Pamiątką po tym wyjątkowym spotkaniu było zdjęcie, jakie uczestnicy zrobili sobie przed dworcem we Fromborku. Fotografia była dziełem Atelier Franza Suranda z Elbląga.

fotorevers-eu

* Ostdeutsche Kleinbahn-AG z Królewca, później spółka zmieniła nazwę na Ostdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft.

♦  ♦  ♦

Am 11. September 1899 im ganzen Haffufergebiet von Elbing bis Braunsberg herrschte die festliche Atmosphäre. Die Bahnhöfe, städtische Gebäude, private Hauser und Ziegeleien waren mit Fahnen und Fähnlein geschmückt, zwischen ihnen breiteten sich grüne Girlande aus. Die Kapellen spielten und die Frauen streuten Blumen. Die Eröffnung der Haffuferbahn wurde gefeiert.

Viele Gäste wurden eingeladen, unter anderem die lokalen Behörde, hohen Beamte und Vorstand der Haffuferbahn A.G. Ein Teil der Gäste sagten ihre Teilnahme in letzter Stunde ab wegen der Trauerfeier der Gemahlin des Herrn Eisenbahndirektionspräsidenten aus Königsberg. Schließlich feierten etwa ein hundert Personen.

gustav_von_gossler

Gustav von Gossler

Inmitten von Gäste fehlten nicht die Persönlichkeiten, die waren mit der administrativen und finanziellen Seite des Haffuferbahnprojekt jahrelang verbunden. Unter anderem anwesend waren die beide Oberpräsidenten Herren Gustav von Gossler aus Danzig und Graf Wilhelm von Bismarck aus Königsberg. Kamen auch Bürgermeister aus Tolkemit und Frauenbug an, ebenso wie die Domherren aus Frauenburg und die Vertretung der Firma Lenz. Die Ostdeutsche Kleinbahn-Gesellschaft* war vertreten durch die Herren Direktor Mohr, Bauinspektor Klinke und Baumeister Lucht und Baum. Das Treffen wurde von dem Direktor der Haffuferbahn, Ernst Hantel von Frauenburg, geleitet.

graf_wilhelm_von_bismarck

Wilhelm von Bismarck

Die Feier fing um 11 Uhr in Braunsberg an. Die Gaste wurden zur speziellen Fahrt eingeladen. Der festlich geschmückte Zug fuhr um 11.15 ab nach Frauenburg. Auf dem dortigen Bahnhof, mit Kapellebegleitung, war ein Frühstück serviert. Die Mahlzeit bestand u. a. aus Hummer, Rebhühner und Moselwein.

Um 13 fuhren die Gaste weiter. Die nächste Haltestelle war im Tolkemit, woher ein telegraphischer Gruß an den früheren Besitzer von Cadinen, Daniel Birkner, abgesandt wurde. In Cadinen wurde ein ähnlicher Telegramm an den Kaiser Wilhelm gesandt.

Eurer Majestät, dem hochherzigen Förderer aller nationale Verkehrswege, legen bei heutiger, in Gegenwart der Herren Oberpräsidenten von Westpreussen und Ostpreussen festlich gefeierten Eröffnung der Haffuferbahn und Durchfahrt durch die Perle der Haffuferlandschaft, Eurer Majestät herrlichen Besitz Cadinen, den Ausdruck unwandelbarer Treue und Ergebenheit zu Fußen. Im Auftrage der Teilnehmer: die Haffuferbahngesellschaft. Hantel, Frauenburg.

Danach traf der Zug bis zur Station Englisch Brunnen ein. Dort begrüßte der Direktor der Brauerei alle mit dem Glas der köstlichen Gerstensaft.

Um 15 Uhr kamen die Gäste bis zum Exerzierplatz an, wo die Hohenzollernkapelle und Delegation der Firma Lenz sie begrüßte. Anlässlich des Feiertages durfte der Zug durch die Stadt bis zum Staatsbahnhof fahren.

Dort stellte die Gäste aus und die elektrische Straßenbahn brachte sie wieder nach der Stadt. Zum Schluss alle nahmen an der Festmahl im Kasino teil. Viele Toasten auf den Erfolg des Haffuferbahnunternehmens oder zu Ehren vom Kaiser wurden ausgebracht.

Zur Erinnerung an diese außergewöhnliche Treffen war ein Foto, das die Gäste vor dem Bahnhof in Frauenburg nahmen. Das Bild macht Atelier Franz Surand von Elbing.

fotorevers-eu

* Ostdeutsche Kleinbahn-AG aus Königsberg, später die Gesellschaft veränderte die Name auf Ostdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft.