Wycinki z prasy #3 | Zeitungsausschnitte #3

thorner

Wrześniowy przegląd dawnej prasy. O kolejowych planach, karach dla robotników i otwarciu kolei donosiły gazety: Westpreussischer Volksblatt, Danziger Zeitung, Thorner Presse i Elbinger Zeitung.

Die Septemberzeitungsausschnitte. Von der Bahnbaupläne, dem Bußgeld für Bahnarbeiter und der Eröffnung der Haffuferbahn benachrichtigten Westpreussischer Volksblatt, Danziger Zeitung, Thorner Presse und Elbinger Zeitung.

♦ Westpreussischer Volksblatt, 20.09.1895

Elbing, 19 Sept. Heute nachmittag 5 Uhr fand im Saale des Hotels de Berlin hier eine Versammlung der Haffuferbahn-Inte(re)ssenten der Kreise Elbing und Braunsberg statt. (…) Allen Aussicht nach käme hiernach der Bau der Haffuferbahn im nächsten Frühjahre zur Ausführung, und dürfte im Herbste nächsten Jahres die lange erstrebte Bahnverbindung zur Thatsache werden.

„Dziś o godzinie 17 w sali hotelu Berlin odbyło się zebranie osób zainteresowanych w sprawie budowy Kolei Nadzalewowej z powiatów elbląskiego i braniewskiego. (…) Wszystko wskazuje na to, że budowa rozpocznie się w następną wiosnę i że jesienią następnego roku połączenie kolejowe, o które długo zabiegano, zostanie zrealizowane.”

♦ Danziger Zeitung, 25.09.1897

Die Stadtverordneten-Versammlung beschäftige sich heute u.a. mit der Führung der Haffuferbahn durch die Stadt. Da die Bahnbehörde einen Anschluß der Haffuferbahn östlich von dem hiesigen Bahnhofe nicht genehmigt hat, so muss man westlich vom Bahnhofe, also bei Trettinkenhof, anschließen. (…)  In geheimer Abstimmung wurde mit 32 gegen 13 Stimmen die Führung der Haffuferbahn durch die Stadt genehmigt.

„Zebranie władz miejskich zajmowało się dziś m.in. poprowadzeniem Kolei Nadzalewowej przez miasto. Ponieważ władze kolejowe nie zgodziły się na przyłączenie HUB od strony wschodniej do dworca (głównego), będzie trzeba ją od strony zachodniej, czyli przy Trettinkenhof, przyłączyć. (…) W tajnym głosowaniu zatwierdzono  poprowadzenie Kolei Nadzalewowej przez miasto głosami 32 do 13.”

♦ Thorner Presse, 08.09.1898

Elbing, 5. September. Die Strafkammer zu Braunsberg hat heute vier bei dem Haffuferbahnbau beschäftigte russische Arbeiter, welche anläßlich eines Streikes ihre Mitarbeiter zum Strecken zwingen wollten, wegen Nöthigung zu je zwei Monaten Gefängniß verurtheilt.

„Izba Karna Braniewa skazała dziś na dwa miesiące więzienia czterech zatrudnionych przy budowie Kolei Nadzalewowej rosyjskich robotników, którzy przy okazji strajku chcieli wciągnąć swoich kolegów do udziału w nim.”

♦ Danziger Zeitung, 05.09.1899

Haffuferbahn. Die Ostdeutsche Kleinbahn-Actien-Gesellschaft, welche den Betrieb auf der Haffuferbahn führt, wird nach Fertigstellung der Reststrecke in Elbing nicht die Personenzuge bis zum dortigen Staatsbahnhof verkehren lassen. Die Züge werden wie bisher vom Bahnhof an der Branderburgerstrasse anfangen und auch dort endigen. Der zum 1. Oktober auf der Haffuferbahn einzuführende Winterfahrplan wird wesentliche Aenderungen enthalten.

„Wschodniopruskie Kolejowe Towarzystwo Akcyjne, które prowadzi ruch na Kolei Nadzalewowej, po ukończeniu pozostałego odcinka trasy w Elblągu nie zezwoli na kursowanie pociągów osobowych do dworca państwowego. Pociągi będą tak jak dotąd rozpoczynać i kończyć bieg na Branderburgerstrasse. Obowiązujący od 1 października zimowy rozkład jazdy Kolei Nadzalewowej wędzie zawierał ważne zmiany.”

♦ Elbinger Zeitung, 12.09.1899

Die Haffuferbahn ist nunmehr am heutigen Montag feierlich eröffnet worden. (…) „Fertig” – wenigstens was der Laie darunter versteht – ist die Haffuferbahn noch nicht; es giebt noch vieles zu thun. In Panklau harrt die so notwendige Wartehalle ihrer Herstellung, das Bahnhofsgebäude und die Güterhalle in Elbing fehlen noch, der Bahnkörper in der Stadt muß noch etwas gefülliger für das Auge hergerichtet und der Eindruck verscheucht werden, als habe die Bahn zwei nicht zusamenngehörige Stadtteile geschaffen. Kurz, es ist noch viel Kleinarbeit zu thun.

„Kolej Nadzalewowa została dziś uroczyście otwarta. (…) „Gotowa” – przynajmniej w rozumieniu laika – jeszcze nie jest; pozostaje wiele do zrobienia. W Pęklewie oczekuje się budowy tak koniecznej poczekalni, wciąż brakuje budynku dworca i hali towarowej w Elblągu, torowisko w mieście trzeba jeszcze wypełnić, by nie sprawiać wrażenia, że kolej tworzy dwie niepowiązane ze sobą części. Słowem, jest jeszcze wiele małych prac do wykonania.”

♦ Thorner Presse, 13.09.1899

Elbing, 11. September. (Die feierliche Eröffnung der Haffuferbahn) fand heute statt. Gegen 11 Uhr fuhr der Zug von Braunsberg ab; in Frauenburg fand ein Frühstück statt, und gegen vier Uhr traf der Zug auf dem Stadtbahnhof Elbing ein. An der Eröffnungsfahrt nahmen die Oberpräsidenten von Ost- und Westpreußen, der Regierungspräsident von Holwede-Danzig und viele Vertreter der städtischen Körperschaften theil. Die städtischen Gebäude, der Eröffnungszug und viele Fabriketablissements waren festlich geschmückt.

„(Uroczyste otwarcie Kolei Nadzalewowej) miało dziś miejsce. Około godziny 11 pociąg odjechał z Braniewa; we Fromborku urządzono śniadanie i około godziny czwartej pociąg przybył na dworzec miejski w Elblągu. W przejażdżce z okazji otwarcia wzięli udział nadprezydenci Prus Wschodnich i Zachodnich, Regierungspräsident von Holwede z Gdańska oraz wielu przedstawicieli miejskich stowarzyszeń. Budynki miejskie, pociąg specjalny oraz wiele prywatnych przedsiębiorstw było świątecznie udekorowanych.”